Биография

Георги Кордов е роден на 25 юли 1934 в Хасково, починал е на 16 януари 2006 в София. В продължение на 4 десетилетия Георги Кордов оставя трайна следа в историята на българската забавната музика като певец с ярка индивидуалност, сърдечна топлота и чувство за художествена мярка, като композитор - с характерна стилова особеност и творческа самобитност, и като вокален педагог – с огромен принос в изграждането на поколения певци, определящи облика на съвременната българска песен. Концертната дейност на Георги Кордов започва през 1946 г. в родния му град. Като солист в ученическия хор той участва в Републиканския фестивал през 1947 г., проведен в София и получава първа награда.Следва и първо...

Дискография

Фотогалерия

Георги Кордов