Росица Кирилова - Приятелите винаги остават - 1989 - БалкантонРосица Кирилова - Приятелите винаги остават - 1989 - Балкантон

 

 

 

 

 

 

Росица Кирилова - Приятелите винаги остават - 1989 - Балкантон

01.Приятелите винаги остават - м.ар.Владимир Джамбазов, т.Димитър Ценов
02.Внезапна среща - м.Стефан Димитров, т.Георги Начев, ар.Иван Платов и Кристиян Бояджиев
03.Най-добрата дума - м.Мария Нейкова, т.Георги Начев, ар.Константин Цеков
04.Вест за обич - м.ар.Борис Чакъров, т.Георги Начев
05.Нерешена кръстословица - м.Атанас Косев, т.Димитър Ценов, ар.Борис Чакъров
06.Къде отиваш в такова време - м.Зорница Попова, т.Йордан Янков, ар.Кристиян Бояджиев и Иван Платов
07.Не заключвай в рамки любовта - м.Зорница Попова, т.Йордан Янков, ар.Борис Чакъров
08.Думи - м.Иван Пеев, т.Петър Караангов, ар.Константин Цеков
09.Един живот - м.Тончо Русев, т.Емил Симеонов, ар.Константин Цеков
10.След любовта - м.ар.Александър Савелиев, т.Георги Начев
11.Есен - м.Кристиян Бояджиев, т.Петя Йорданова,ар.Иван Платов и Кристиян Бояджиев
12.Песен за изгубеното куче - б.т.Георги Начев, ар.Борис Чакъров
13.Излишна гордост - м.Димитър Ковачев, т.Димитър Ценов, ар.Борис Чакъров