Росица Кирилова и Георги Христов - Нещо невероятно - 1988 - БалкантонРосица Кирилова и Георги Христов - Нещо невероятно - 1988 - Балкантон

 

 

 

 

 

 

Росица Кирилова и Георги Христов - Нещо невероятно - 1988 - Балкантон

01.Трябва да се видим - м.Стефан Димитров, т.Димитър Ценов, ар.Иван Платов
02.Неочаквана сълза - м.Тончо Русев, т.Георги Начев, ар.Константин Цеков
03.Лято или зима - м.Вили Казасян, т.Георги Начев, ар.Асен Драгнев
04.Как ще стане това - м.Зорница Попова, т.Йордан Янков, ар.Кристиян Бояджиев
05.Всичко е игра - м.ар.Кристиян Бояджиев, т.Георги Начев
06.Сега сме двама - м.ар.Димитър Гетов, т.Димитър Ценов
07.Нещо невероятно - м.Зорница Попова, т.Георги Начев, ар.Борис Чакъров
08.Участ - м.ар.Александър Савелиев, т.Георги Начев
09.Премълчани думи - м.Иван Пеев, т.Георги Начев, ар.Кристиян Бояджиев
10.Всичко е музика - м.Тончо Русев, т.Георги Начев, ар.Константин Цеков
11.Не се предавай - м.ар.Борис Чакъров, т.Георги Начев
12.Розови очила - м.Найден Андреев, т.Димитър Ценов, ар.Александър Савелиев