Ритон - Първи урок - 1980 - Балкантон

 

 

 

 

 

 

Ритон - Първи урок - 1980 - Балкантон

01.Първи урок - б.т.Милчо Спасов, ар.Иван Кутиков
02.Слънце нека да грее - б.т.Димитър Ценов, ар.Иван Кутиков

Съпровожда оркестър София, диригент Иван Кутиков