Ритон - Песни от Любен Цветков - 1983 - БалкантонРитон - Песни от Любен Цветков - 1983 - Балкантон

 

 

 

 

 

 

Ритон - Песни от Любен Цветков - 1983 - Балкантон

01.Любовта ни е жива - м.Любен Цветков, т.Петър Славянски, ар.Светослав Стоилов
02.Мога да изгоря - м.Любен Цветков, т.Георги Начев, ар.Иван Кутиков

Съпровожда ВИГ Аеробик