Ритон - Лятото - 1985 - БалкантонРитон - Лятото - 1985 - Балкантон

 

 

 

 

 

 

Ритон - Лятото - 1985 - Балкантон

01.Сложно нещо е любовта - м.Иван Пеев, т.Живко Колев, ар.Иван Кутиков
02.Лятото - м.Тончо Русев, т.Петя Дубарова, ар.Иван Кутиков