Орлин Горанов - Светът е за двама - 1982 - БалкантонОрлин Горанов - Светът е за двама - 1982 - Балкантон

 

 

 

 

 

 

Орлин Горанов - Светът е за двама - 1982 - Балкантон

01.Светът е за двама - м.Мария Нейкова, т.Димитър Точев, ар.Панайот Славчев
02.Просто песен - м.Тончо Русев, т.Илия Буржев, ар.Александър Бръзицов