Михаил Белчев и Емилия Лазарова - Добър ден, Емилия - 1974 - БалкантонМихаил Белчев и Емилия Лазарова - Добър ден, Емилия - 1974 - Балкантон

 

 

 

 

 

 

Михаил Белчев и Емилия Лазарова - Добър ден, Емилия - 1972 - Балкантон

01.Добър ден, Емилия - м.т.Михаил Белчев
02.Беше преди години - м.Джон Ленън, т.Борислав Джамджиев
03.С пламъка на мама - м.Петър Ступел, т.Константин Масларски
04.Колко време мина - б.т.Борислав Джамджиев