Вили Каваладжиев - Вечно на път - 1985 - БалкантонВили Каваладжиев - Вечно на път - 1985 - Балкантон

 

 

 

 

 

 

Вили Каваладжиев - Вечно на път - 1985 - Балкантон

01.Лека нощ - м.ар.Александър Савелиев, т.Пърси Шели
02.Сбъднат сън - б.т.Георги Начев
03.Песен из филма "Характеристика" - м.ар.Виктор Чучков, т.Александър Томов
04.Лято край морето - м.Любомир Дамянов, т.Живко Колев, ар.Петко Мюфтиев
05.Вечно двама - б.т.Орлин Орлинов, ар.Александър Савелиев
06.С твоето име - м.Димитър Ковачев, т.Георги Начев, ар.Вили Кавалджиев
07.Тайна - м.ар.Александър Савелиев, т.Блага Димитрова
08.Когато си далече - м.Христо Ковачев, т.Атанас Звездинов, ар.Александър Кипров
09.Огън ще ти дам - м.Любомир Дамянов, т.Георги Бакалов, ар.Петко Мюфтиев
10.Вечно на път - м.Димитър Ковачев, т.Живко Колев, ар.Александър Кипров

Съпровожда ВИГ Зона Б-5