Биография

На някои езици, примерно английски, се използват различни думи за поет (poet) и автор на текста за песен (lyricist). Текстът на песен не е стихотворение. Рядко някое стихотворение би могло да се използва за текст на песен без допълнителни нагаждания. Мелодията и думите на една песен са органически свързани и обикновено създаването им става при взаимодействието на двама автори. Те взаимно се допълват и ако се получи поетическо звучене, то е при общото възприемане на двата компонента, музика и текст, в тяхната нераделност. На Милчо Спасов като професионален музикант, лесно се отдава да усвои спецификата на песенния текст. От 1964 той сътрудничи на почти всички известни български композитори и...