Биография

Йордан Янков Урумов е роден на 8 юни 1936 в Сливен, починал на 25 май 2011 в София. Завършил е две образования – филологическо и журналистическо. Работил е като учител по български и немски език и дълги години като журналист. Главен редактор на книгоиздателство “Парабола” – специализирано за западноевропейско изкуство на XX век. Автор на книгите с поезия: “Обятия”, “Понеделник, вторник, сряда”, “Юни”, “Пътна врата”, “Дърво с квадратна шапка”, “Следобедни думи”, “Дълъг ден”, “Попитай градинаря”, “Аскетичен пейзаж”, “Сто инкрустации”, “Автопортре...