Музикален бизнес учат в Консерваторията

Проф. Иво КеремидчиевФинансовата криза отдавна засегна и музикалния бизнес. Фирмите, които досега подкрепяха музикални начинания, вече са станали по-предпазливи в спонсорството на записи и концерти. За преодоляване на такива периоди, както и за успешното развитие на един изпълнител, голямо значение има добрият мениджър. У нас в шоу средите такава професия все още е рядкост. Затова в Националната музикална академия се създава нова специалност "Музикален бизнес".
Да си талантлив музикант не е достатъчно условие, за да успееш, ако някой не те забележи. Това е правило в световния музикален бизнес. В България таланти колкото щеш, но хора, които да се занимават с откриването и продуцирането им няма. В повечето случаи младите музиканти сами трябва да се справят с предизвикателствата на пазара. Пред същите проблеми са изправени и колосите в забавния ни жанр. Ако не свършат цялата работа по организиране на записи, концерти и видеоклипове, общо взето няма кой да им помогне. От години зрее проблемът кои хора ще се заемат с изграждането на стабилни основи на музикални бизнес в България, както и да се подготвят кадри, които да разбират от истински шоу бизнес.
От началото на октомври в Националната музикална академия започна магистърско обучение по нова специалност "Музикален бизнес". "Това ще бъдат продуценти, мениджъри, поливалентни личности, които ще се занимават и със счетоводство и с правните проблеми, с организация. Насочена е към всякакъв тип специалисти, които са и музикално и не са музикално образовани. Едните ще бъдат обучавани в право, бизнес и т.н. А другите – с повече информация за музикалните дисциплини", каза проф. Иво Керемидчиев от НМА. По думите му музикантът не е човек, който може сам да се рекламира, сам да си създаде имидж и кариера. Това е първата необходимост -  да се създаде такава специалност в НМА. Обучаващите се ще получават както теоретични знания, така и практични умения от наложили се имена в сферата на правото, бизнеса и музиката.