Милчо Спасов

На някои езици, примерно английски, се използват различни думи за поет (poet) и автор на текста за песен (lyricist). Текстът на песен не е стихотворение. Рядко някое стихотворение би могло да се използва за текст на песен без допълнителни нагаждания. Мелодията и думите на една песен са органически свързани и обикновено създаването им става при взаимодействието на двама автори. Те взаимно се допълват и ако се получи поетическо звучене, то е при общото възприемане на двата компонента, музика и текст, в тяхната нераделност. На Милчо Спасов като професионален музикант, лесно се отдава да усвои спецификата на песенния текст. От 1964 той сътрудничи на почти всички известни български композитори и изпълнители. Автор е на текстовете на много чужди песни, изпълнявани на български. В повечето случаи те не са преведени, а творчески пресъздадени. Получава сребърен медал на фестивала "Златният Орфей" 1967 за "Дамата пика" - м.Развигор Попов, изп.Стефан Воронов. "Без радио не мога" - м.Георги Костов, изп.Лили Иванова печели първо място в Мелодия на годината за 1968. "Остани" - м.Георги Костов, изп.Лили Иванова взима първа награда на "Златният Орфей" през 1977, като на авторите са присъдени златни медали. Сред най-популярните му песни са: "Разказвай ми, слушам те" - м.Стефан Диомов, изп.Стефка Берова и Йордан Марчинков, в по-ново време Фамилия Тоника, и в още по-ново - Ваня Костова и Теодор Шишманов, "Един неразделен клас" - м.Недко Трошанов, изп.Фамилия Тоника, "Сребърни ята" - м.Светозар Русинов, изп.Георги Минчев, "Малка къща сред полето" - м.Светозар Русинов, изп.Маргрет Николова и Георги Кордов, "Нека този миг да спре" - изп.Паша Христова, "Липсваш ми" - м.изп.Сигнал, "Не искам да живея, не иска да умра" - изп.Маргарита Хранова, "Рисунки на огъня" - м.Развигор Попов, изп.Борис Гуджунов и много други, събрани в компактидска "Рисунки от музика", издаден през 2003 от "Бойко Канев мюзик".