Дават пенсии на победителите от Златният Орфей

Златният Орфей - логоПобедителите от легендарния фестивал „Златният Орфей“ во главе с последната директорка Дариана Генова ще получат специални пенсии от държавата. Кабинетът ще изплаща държавни парични награди на 65 творци в следващите три години. Става дума за лауреати на "Златния Орфей" - творци, които са получили първа, втора и трета награда от престижния конкурс. Решението на правителството е да се изплащат месечни суми от 350 или 500 лв. на наши певци, композитори и поети, които ще се дават по закона за награждаване на лица за особени заслуги към българската държава и нация. По този закон обикновено се отпускат персонални пожизнени пенсии на големите ни творци в размер на 700 лева, но в него е предвидено и отпускането на парична награда за период до 3 години, като тази възможност досега се е прилагала рядко. 

Според решението на кабинета 42-ма творци ще получават по 500 лв. месечно, а 23-ма - по 350 лв. месечно. Решението е взето на 3 февруари. Внесено е в Комисията за култура и медии и трябва да бъде утвърдено с решение на парламента. Сумата е в размер на 1 045 800 лв. за целия период на отпускане. Наред с изпълнителите на хитовете от „Златният Орфей“  като Маргрет Николова, Мими Николова, Маргарита Радинска, Стефка Берова, ще бъдат почетени и авторите на песните като композиторите Стефан Димитров, Стефан Диомов, Александър Кипров, както и поетите Найден Вълчев, Иван Тенев, Александър Петров, Недялко Йорданов. Прави впечатление, че Богдана Карадочева и Васил Найденов ще вземат по-големи пенсии от Мими Иванова и Развигор Попов. По 500 лв. ще вземат членовете на групите Щурците, Диана Експрес, Тангра и Спринт, а колегите им от Сигнал, Фактор и Трик – по 350 лв. Лили Иванова не присъства в списъка, тъй като преди година й бе отпусната пенсия за заслуги от 700 лв., а Йорданка Христова, която първа взе специалната награда през 2007 г., сега ще получи актуализация.

Лауреатите

Александър Александров Кипров, в размер 500 лв.
Александър Димитров Петров, в размер 500 лв.
Ани Върбанова Върбанова, в размер 500 лв.
Асен Константинов Драгнев, в размер 500 лв.
Атанас Недялков Косев, в размер 500 лв. (починал)
Богдана Иванова Карадочева-Димитрова, в размер 500 лв.
Ваня Костова Костова, в размер 500 лв.
Васил Михайлов Найденов, в размер 500 лв.
Веселин Маринов Тодоров, в размер 350 лв.
Владимир Тодоров Захариев, в размер 350 лв.
Владимир Тотев Тотев, в размер 500 лв.
Геновева Кирилова Найденова, в размер 500 лв.
Генчо Димитров Вътовски, в размер 350 лв.
Герган Тодоров Герганов, в размер 350 лв.
Георги Костов Георгиев, в размер 500 лв.
Георги Георгиев Станчев, в размер 350 лв.
Георги Михайлов Марков, в размер 500 лв.
Георги Цанков Денков, в размер 350 лв.
Дариана Богомилова Генова, в размер 500 лв.
Диана Анастасова Дафова, в размер 350 лв.
Екатерина Асенова Михайлова, в размер 500 лв.
Етиен Херцел Леви, в размер 350 лв.
Живко Славов Колев, в размер 500 лв.
Здравко Цоков Желязков, в размер 500 лв.
Иван Александров Пендачански, в размер 350 лв.
Иван Стефанов Тенев, в размер 500 лв.
Илия Ангелов Маринков, в размер 500 лв.
Илия Иванов Караянев, в размер 500 лв.
Йордан Петров Караджов, в размер 350 лв.
Йорданка Иванова Христова, в размер 500 лв.
Камелия Кирилова Тодорова, в размер 500 лв.
Кирил Кирилов Маричков, в размер 500 лв.
Константин Христов Марков, в размер 500 лв.
Кристина Димитрова Димитрова, в размер 350 лв.
Кристиян Атанасов Бояджиев, в размер 500 лв.
Крум Любомиров Калъчев, в размер 500 лв.
Любомир Александров Георгиев, в размер 500 лв.
Маргарита Николова Хранова-Бойчева, в размер 500 лв.
Маргарита Стоянова Радинска, в размер 350 лв.
Маргрета Иванова Николова, в размер 500 лв.
Марийка Николова Иванова, в размер 500 лв.
Мими Иванова Рибинска, в размер 350 лв.
Митко Генчев Щерев, в размер 500 лв.
Михаил Любомиров Йончев, в размер 350 лв.
Мустафа Арифов Чаушев, в размер 350 лв.
Найден Станев Вълчев, в размер 500 лв.
Недялко Асенов Йорданов, в размер 500 лв.
Нели Маркова Рангелова, в размер 500 лв.
Орлин Александров Горанов, в размер 500 лв.
Панайот Димитров Панайотов, в размер 500 лв.
Пейо Тодоров Пеев, в размер 500 лв.
Петко Георгиев Петков, в размер 350 лв.
Петър Асенов Цанков, в размер 500 лв.
Петър Кирилов Анастасов, в размер 500 лв.
Петя Костадинова Буюклиева-Никифорова, в размер 500 лв.
Развигор Петров Попов, в размер 350 лв.
Румен Спасов Душилов, в размер 350 лв.
Светомир Димитров Цоцорков, в размер 350 лв.
Станислав Йорданов Сланев, в размер 350 лв.
Стефан Георгиев Диомов, в размер 500 лв.
Стефан Михайлов Димитров, в размер 500 лв.
Стефка Иванова Берова, в размер 350 лв.
Стефка Мелкон Оникян, в размер 350 лв.
Хайгашод Азад Агасян, в размер 500 лв.
Христо Василев Ламбрев, в размер 350 лв.