Георги Костов става академик

Проф. Георги КостовКомпозиторът на златните хитове "Без радио не мога" (Лили Иванова) и "Да те жадувам" (Сигнал) - проф. Георги Костов става академик. 80-годишният музикант влиза в тазгодишните номинации на БАН за нови академици в отделението по изкуство и изкуствознание. Заедно с него за двете места ще се борят проф. дфн Боян Биолчев, режисьорът чл.-кор. Пламен Марков, писателят Владимир Зарев, чл.-кор. дн  Светлана Куюмджиева, председателят на СБП Боян Ангелов и чл.-кор Иван Гранитски.

Общо 118 имена на изтъкнати учени в различни направления на науката и изкуството, кандидати за академици и член-кореспонденти, са включени в списъка на БАН. Конкурсът за академици и член-кореспонденти бе обявен на 17 май. В рамките на месец трябваше да бъдат направени предложенията, а изборът ще се проведе през октомври. Според правилата в конкурса може да участват професори и доктори на науките. Кандидатите за академици трябва да са член-кореспонденти на БАН, а за член-кореспонденти може да кандидатстват специалисти, които към датата на обявяване на конкурса не са навършили 65 г., които са професори и доктори на науките; обогатили са науката с важни постижения; получили са известност и признание в страната и в чужбина с 2 активни публични изяви, свързани с науката и нейното приложение и имат активна изследователска и експертна дейност.