"Вирджиния рекърдс" заведе дело срещу Невена Цонева

Невена ЦоневаПринудена от некоректните и необосновани твърдения на Невена Цонева, “Вирджиния рекърдс” предяви иск срещу артиста за установяването на валиден и съществуващ и към момента договор между страните. Решението на компанията е вследствие на предварително разменената с Невена Цонева кореспонденция по случая и след направените неуспешни опити за извънсъдебно разрешаване на казуса. Делото понастоящем е висящо пред състав на Софийски градски съд и чака своето развитие по предвидения в процесуалния закон ред за това.
Предприемането на съдебни действия от страна на “Вирджиния рекърдс” е продиктувано от увереността и убеждението на компанията, че не съществува никакъв формален или друг повод за исканото от страна на Невена Цонева предсрочно прекратяване на сключения помежду им договор. “Вирджиния рекърдс” в качеството си на мениджър и продуцент е вложила значителни по обем инвестиции в музикалната кариера на Невена Цонева и в този смисъл не би могла да допусне своеволни или емоционални решения на артиста да станат повод за генериране на финансови загуби и морални щети на компанията - особено ако решенията са взети без наличието на каквото и да е законово или договорно основание за това.
В чисто юридически аспект казусът Невена Цонева няма да изненада юриспруденцията в страната, защото по такива аналогични дела, свързани с договорни отношения има достатъчно натрупана съдебна практика и то в подкрепа на основната теза на “Вирджиния рекърдс” - развалянето на един действащ договор не може да се основава на инцидентни и необосновани решения на някоя от страните по него, особено ако не е налице съществено неизпълнение на задълженията на продуцента, какъвто е и настоящият случай с “Вирджиния рекърдс”.
Компанията е уверена, че както закона, така и съдебната практика се явяват в защита на правата на лицата, вложили средства и ноу-хау в създаването и популяризирането на един творчески продукт и в тази връзка не толерират развитието на отношенията между партньори да се основават на причини извън уредените в закона и сключения помежду им договор.
„Страхувам се, че ако позволим кражбата на артисти или техни инцидентни решения за едностранно прекратяване на договорите им с продуцентите, да се превърне в стандартна практика, нищо обнадеждаващо и позитивно не очаква музикалния бизнес в България. Коректността и морала в отношенията между хората, ангажирани в този бранш, следва да бъде отстоявана по всички възможни правни и бизнес начини”, коментира Саня Армутлиева, управител на “Вирджиния рекърдс”.