Александър Йосифов и Георги Костов агенти на Държавна сигурност

Александър ЙосифовКомпозиторите Александър Йосифов и Георги Костов се оказаха агенти на Държавна сигурност. Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на основание чл. 26, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за достъп и разкриване на данни в наличните документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия извърши проверка на лица по чл. 3, ал. 1, т. 12 и т. 29 – ръководителите на държавни институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, и техните заместници; други длъжности, които се заемат с акт на Министерския съвет или министър-председателя – Висша атестационна комисия. Проверени са 1242 лица. За 128 лица органът по чл. 21, ал. 2 (Министерски съвет и ВАК) не предостави всички необходими данни и за тях проверката продължава. След като проучи и обсъди наличните материали Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия реши, че установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на следните лица:

Три имена: Александър Йосифов Йосифов
Дата на раждане: 12.08.1940 г.
Място на раждане: гр. София
Вербувал го служител: о. р. Найден Петров на 05.11.1972 г., регистриран на 24.01.1973 г.
Ръководил го служител: о. р. Найден Петров; о. р. Емил Пенчев; о. р. Георги Силянов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството: ДС, управление VI-I
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник: агент
Псевдоними: Роланд
Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност: Член на научна комисия по изкуствознание и изкуства от 2006 г. до 2009 г.
За Александър Йосифов Йосифов липсват други данни по чл. 25, т. 3

Проф. Георги КостовТри имена: Георги Костов Георгиев
Дата на раждане: 21.01.1941 г.
Място на раждане: гр. София
Вербувал го служител: Подп. Ефремов на 15.01.1959 г., регистриран на 27.01.1959 г.
Ръководил го служител: о. р. Емил Маринов Раленков; о. р. Вл. Владимиров; о. р. Стойне Иванов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството: ДС, управление V, отдел VI, отделение 1
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник: агент
Псевдоними: Иванов
Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 1359/ 1962 г. с предложение за унищожаване на лично и работно дело IА-36618; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г.
Снемане от действащия оперативен отчет: 1960 г.
Публична длъжност или публична дейност: Член на Президиума от 2009 г.
Обявен с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри