Трамвай №5 - Погледът на любовта - 1984 - БалкантонТрамвай №5 - Погледът на любовта - 1984 - Балкантон

 

 

 

 

 

 

Трамвай №5 - Погледът на любовта - 1984 - Балкантон

01.Погледът на любовта - м.ар.Димитър Гетов, т.Стефан Банков
02.Раз, два, три - м.Димитър Ковачев, т.Стефан Банков, ар.Димитър Гетов
03.Трамвай №5 - м.Александър Йосифов, т.Банчо Банов, ар.Димитър Гетов
04.Твоят глас - б.т.Жива Кюлджиева
05.Старият град - м.Иван Пеев, т.Найден Вълчев, ар.Димитър Гетов
06.Някога в едно градче - м.Петко Петков, т.Стефан Банков, ар.Димитър Гетов
07.Чудна звезда - б.т.Орлин Орлинов, ар.Кузман Бирбучуков
08.Старият учител - б.т.Стефан Банков
09.Дълго отсъствие - б.т.Стефан Банков
10.Танц за двама - б.т.Стефан Банков
11.Дъждовен плаж - м.ар.Митко Щерев, т.Емил Марков

Записите са направени в студията на Българско радио и Балкантон

Вокална група Трамвай №5:
Ина Жекова
Ади Митрева
Оля Громова
Ана Якимова
Петко Петков