Стефан Димитров и Васил Найденов - Всичко ми е наред - 1987 - БалкантонСтефан Димитров и Васил Найденов - Всичко ми е наред - 1987 - Балкантон

 

 

 

 

 

 

Стефан Димитров и Васил Найденов - Всичко ми е наред - 1987 - Балкантон

1.Всичко ми е наред - м.ар.Стефан Димитров, т.Петър Софрониев
2.Всичко ми е наред (инструментал) - м.ар.Стефан Димитров