Росица Борджиева - Вграждане - 1977 - Мелодия, Русия

 

 

 

 

 

 

Росица Борджиева - Вграждане - 1977 - Мелодия, Русия

01.Една бреза, едно момиче - м.ар.Морис Аладжем, т.Димитър Ценов, съпровожда ЕОБР, диригент Морис Аладжем
02.Вграждане