Петър Чернев - Песен и мъка - 1993 - Мега СофияПетър Чернев - Песен и мъка - 1993 - Мега СофияПетър Чернев - Песен и мъка - 1993 - Мега София

 

 

 

Петър Чернев - Песен и мъка - 1993 - Мега София

01.Заклинание - м.Петър Чернев, т.Миряна Башева, ар.Янко Миладинов
02.Всички ми казват сбогом - м.Петър Чернев, т.Богомил Гудев, ар.Юксел Ахмедов
03.Моя любов и песен - м.ар.Тончо Русев, т.М.Цаневски
04.Мъжки занаят - м.Петър Чернев, т.Орлин Орлинов, ар.Янко Миладинов
05.Синя птица - м.Александър Йосифов, т.Павел Матев, ар.Константин Драгнев
06.Завръщането на полските щурчета - м.Тончо Русев, т.Евтим Евтимов, ар.Петър Чернев
07.Нора, Нора - от репертоара на Модърн Токинг
08.Песен за българката - м.Петър Чернев, т.Павел Славянски, ар.Янко Миладинов
09.Размисъл - м.ар.Кристиян Бояджиев, т.Миряна Башева
10.Сватба - м.ар.Петър Чернев, т.Димитър Точев
11.Сенки - м.Петър Чернев, т.Милчо Спасов, ар.Митко Гидишки
12.Две пътеки - м.ар.Петър Чернев, т.Т.Лицов
13.Черен Петър - м.Петър Чернев, т.Михаил Белчев, ар.Вили Казасян
14.Като дете - м.ар.Петър Чернев, т.Дора Чернева

Редактори: Никола Мирчев и Атанас Боянов