Петър Ступел - Избрани песни - 1983 - БалкантонПетър Ступел - Избрани песни - 1983 - Балкантон

 

 

 

 

 

 

Петър Ступел - Избрани песни - 1983 - Балкантон

01.На всеки километър - изп.Коста Карагеоргиев - т.Найден Вълчев - съпровожда СОБРТ, диригент Васил Стефанов
02.Моя любов, Жулиета - изп.Христо Кидиков - т.Димитър Точев, ар.Томи Димчев - съпровожда ЕОКТР, диригент Вили Казасян
03.С пламъка на мама - изп.Михаил Белчев и Емилия Лазарова - т.Кирил Масларски - съпровод на китара
04.Сините люлки - изп.Снежка Добрева - т.Росен Василев, ар.Константин Драгнев - съпровожда оркестър, диригент Константин Драгнев
05.Тази любов - изп.Борис Гуджунов - т.Веселин Ханчев, ар.Константин Драгнев - съпровожда ЕОБРТ, диригент Вили Казасян
06.Любовта е море - изп.Лиана Антонова - т.Петър Караангов - съпровожда оркестъра на СГНС, диригент Емил Георгиев
07.Снегът на спомена - изп.Георги Минчев - т.Александър Михайлов, ар.Константин Драгнев - съпровожда оркестър, диригент Милчо Левиев
08.Калинка, Малинка - изп.Йорданка Христова - т.Георги Бакалов, ар.Константин Драгнев - съпровожда оркестъра на СГНС, диригент Емил Георгиев
09.Закъснели срещи - изп.Мария Нейкова и Георги Минчев - т.Петър Караангов, ар.Дечо Таралежков - съпровожда оркестър и вокална група
10.В часа, когато се здрачава - изп.Маргарита Димитрова - т.Тодор Харманджиев, ар.Найден Андреев - съпровожда ЕО, диригент Дечо Таралежков
11.Прозорец на север, прозорец на юг - изп.Маргрет Николова - т.В.Парун - съпровожда ЕОБРТ, диригент Вили Казасян
12.Изгори, за да светиш - изп.Коста Цонев - т.Владимир Башев, ар.Петър Ступел и Атанас Бояджиев - съпровожда СОКТР, диригент Васил Стефанов