Милица Божинова и Асен Масларски - Ти си - 2007 - АММилица Божинова и Асен Масларски - Ти си - 2007 - АМ

 

 

 

 

 

 

Милица Божинова и Асен Масларски - Ти си - 2007 - АМ

Ти си
Музика Асен Масларски
Текст Цветан Начев
Аранжимент Иван Лечев