Мария Нейкова - Заръка - 1975 - БалкантонМария Нейкова - Заръка - 1975 - Балкантон

 

 

 

 

 

 

Мария Нейкова - Заръка - 1975 - Балкантон

01.Заръка - м.ар.Тончо Русев, т.Надежда Захариева
02.Танго - м.Мария Нейкова, т.Христо Ганов, ар.Любомир Денев
03.Детството свърши - м.Атанас Косев, т.Димитър Ценов, ар.Радул Начков
04.Момичето с луничките - м.т.Мария Нейкова, ар.Димитър Сименов
05.Сън - м.Мария Нейкова, т.Христо Ганов, ар.Найден Андреев
06.Синева - м.Александър Йосифов, т.Павел Матев, ар.Панайот Славчев
07.Повикай ме - м.Мария Нейкова, т.Александър Михайлов, ар.Любомир Денев
08.Предчувствие - м.Мария Нейкова, т.Христо Ганов, ар.Любомир Денев
09.Двама - м.ар.Мария Нейкова, т.Богомил Гудев
10.Коне - м.Мария Нейкова, т.Христо Ганов, ар.Румен Бояджиев
11.Страх - м.Мария Нейкова, т.Христо Ганов, ар.Борислав Панов
12.Имам земя - м.Мария Нейкова, т.Стефан Банков, ар.Димитър Симеонов

Съпровождат:
ЕО, диригент Тончо Русев - 1, 2, 3, 4, 5, 10
ЕО, диригент Иван Калчинов - 6
ЕОКТР, диригент Вили Казасян - 7, 8
ВИГ Щурците, диригент Кирил Маричков - 11
Оркестър София, диригент Димитър Симеонов - 12