Мария Мицева - Остави ми усмивката - 1968 - БалкантонМария Мицева - Остави ми усмивката - 1968 - Балкантон

 

 

 

 

 

 

Мария Мицева - Остави ми усмивката - 1968 - Балкантон

01.Остави ми усмивката
02.Един в света - м.М.Вартан, т.Петър Симов
03.Малка тайна - б.т.Богомил Гудев
04.Не искам да знам - б.т.Петър Симов

Съпровожда оркестър София
Диригент Людмил Георгиев

Девети световен фестивал на младежта и студентите София 1968 ::: За солидарност, мир и дружба