Маргрет Николова - Разказват стари времена - 1993 - Балкантон ВТМС 7459

01.Ако зажалиш някой ден - изп.Маргрет Николова
02.Нощта заспива - изп.Георги Русев
03.Мила мамо, напиши ми - изп.Маргрет Николова и Петър Петров
04.Люляк ме облъхва - изп.Маргрет Николова и Петър Петров
05.Горчиво кафе - изп.Георги Русев
06.Нощта ни бе заварила в гората - изп.Маргрет Николова
07.Разказват стари времена - изп.Георги Русев
08.Песен за рибаря - изп.Маргрет Николова и Петър Петров
09.Синя утринна омара - изп.Маргрет Николова
10.Теб те майка ти не дава - изп.Петър Петров
11.Ти помниш ли онази късна есен - изп.Маргрет Николова
12.Тихо полъхва вечерник прохладен - изп.Маргрет Николова и Петър Петров