Кристина Димитрова - Добре ми е така - 1987 - БалкантонКристина Димитрова - Добре ми е така - 1987 - Балкантон

 

 

 

 

 

 

Кристина Димитрова - Добре ми е така - 1987 - Балкантон

01.Добре ми е така - м.Мария Ганева, т.Иван Тенев, ар.Димитър Гетов
02.Домино - м.ар.Тодор Филков, т.Иван Тенев
03.Ден след ден - м.Иван Пеев, т.Иван Тенев, ар.Борис Чакъров
04.Спомен - м.Найден Андреев, т.Иван Тенев, ар.Кузман Бирбучуков
05.Криво огледало - м.Атанас Косев, т.Иван Тенев, ар.Кристиян Бояджиев
06.Мода - м.ар.Александър Савелиев, т.Иван Тенев
07.Без билет - м.Мария Ганева, т.Иван Тенев, ар.Кристиян Бояджиев и Иван Платов
08.За любовта - м.ар.Янко Миладинов, т.Иван Тенев
09.Песен на релси - м.Вили Казасян, т.Иван Тенев, ар.Борис Чакъров
10.Вълнения - м.Александър Йосифов, т.Живко Колев, ар.Александър Савелиев
11.В дългия ден, в дългата нощ - м.Зорница Попова, т.Йордан Янков, ар.Кристиян Бояджиев