Кичка Бодурова - Пея за всички приятели - 1996 - БофировКичка Бодурова - Пея за всички приятели - 1996 - Бофиров

 

 

 

 

Кичка Бодурова - Пея за всички приятели - 1996 - Бофиров

01.Не искам да знаеш - м.ар.Николас Карвелас, т.Кичка Бодурова
02.Игри на любовта - м.ар.Николас Карвелас, т.Александър Михайлов
03.Нещо си отива - м.Зорница Попова, т.Тодор Анастасов, ар.Борис Чакъров
04.Най-нежните за мен очи - б.т.Жива Кюлджиева
05.Лудо вино - б.т.Жива Кюлджиева
06.Спящият красавец - м.ар.Александър Савелиев, т.Маргарита Петкова
07.Пея за всички приятели - б.т.Кичка Бодурова
08.Фотографе - м.ар.Николас Карвелас, т.Кичка Бодурова
09.Има - м.ар.Николас Карвелас, т.Кичка Бодурова
10.Прозорецът - м.ар.Александър Савелиев, т.Димитър Ценов
11.Причината - м.ар.Александър Савелиев, т.Георги Константинов
12.Животът е любов - м.ар.Александър Савелиев, т.Ралица Монева
13.Пея за всички приятели (инструментал)

Продуцент - Кичка Бодурова - Зарпас
Мениджър - Ангел Кокошаров
Издател - Антон Бофиров