Ирина Чмихова - Вечните руски романси и песни - 2008 Ирина Чмихова - Вечните руски романси и песни - 2008 Ирина Чмихова - Вечните руски романси и песни - 2008 Ирина Чмихова - Вечните руски романси и песни - 2008

 

 

 

Ирина Чмихова - Вечните руски романси и песни - 2008

01.Бродя с циганите - м.М.Косовски, т.И.Ковин
02.В съдбоносния час - романс на Маша от "Живият труп"
03.Ех, моя китара - м.Б.Фомин, т.Б.Тимофеев
04.Сенките на миналото - м.Н.Харито, т.А.Френкел
05.Мълчи, циганино - м.т.Лев Дризо
06.Палсо (Напразно) - циганска песен
07.Хризантеми - м.Н.Харито, т.В.Шумски
08.Снежинка - м.т.В.Воляртински
09.Хасиям - циганска песен
10.Бида - циганска песен
11.Върви си - неизвестни автори
12.Ханъма - м.т.Франка
13.Цигани - неизвестни автори
14.Звънчета - м.т.Бакалейникова
15.Огньовите на Баку
16.Мама
17.Виелица
18.Тригодишна мъка - м.Панайот Бояджиев, т.Иван Генов
19.Ти пак си мой - м.Панайот Бояджиев, т.Иван Генов
20.Интимна песен - м.Йосиф Цанков, т.Крум Пенев
21.Вън, вън, вън - френска песен с бълг.тект
22.Млади сме още - м.Борис Карадимчев, т.Надежда Захариева

Аранжимент: Евгени Комаров