Ирина Чмихова - Вечните руски романси и песни - 2008 - Ирина ЧмиховаИрина Чмихова - Вечните руски романси и песни - 2008 - Ирина ЧмиховаИрина Чмихова - Вечните руски романси и песни - 2005 - Ирина Чмихова

 

 

 

Ирина Чмихова - Вечните руски романси и песни - 2005 - Ирина Чмихова

01.Ех, моя китара - м.Б.Фомин, т.Б.Тимофеев, ар.Евгени Комаров
02.В съдбоносния час - романс на Маша от "Живият труп", ар.Евгени Комаров
03.Бродя с циганите - м.М.Косовски, т.И.Ковин, ар.Евгени Комаров
04.Не си отивай - ар.Николай Арабаджиев
05.Мълчи, циганино - м.т.Лев Дризо, ар.Евгени Комаров
06.Сенките на миналото - м.Н.Харито, т.А.Френкел, ар.Евгени Комаров
07.Палсо (Напразно) - циганска песен, ар.Евгени Комаров
08.Снежинка - м.т.В.Воляртински, ар.Евгени Комаров
09.Върви си - неизвестни автори, ар.Евгени Комаров
10.Хризантеми - м.Н.Харито, т.В.Шумски, ар.Евгени Комаров
11.Аз си отивах вкъщи - ар.Зоран Ранчев
12.Хасиям - циганска песен, ар.Евгени Комаров