LZ

Други песни на LZ

1980 - Мълчалива любов - м.Тончо Русев, т.Димо Арабаджиев, ар.Милчо Кацаров - от музикалния албум "Звезда"
1980 - Пролет е дошла - м.Андрей Дреников, т.Димитър Точев, ар.Петър Цеков - от радиоконкурса "Пролет"
1982 - Но не се влюбвай - м.Христо Ковачев, т.Стефан Георгиев, ар.LZ - от албума "Естрадна панорама 2"
1983 - Брой до три - от албума "Рок маратон 2"
1988 - Ще се върна в моя град - м.Валентин Пензов, т.Живко Колев, ар.LZ - от албума "Песни за белия град 3"
1989 - Очакване - м.ар.Кристиян Бояджиев, т.Александър Петров - от албума "110 години Български съобщения"