Други песни на Трамвай №5

 

 

 

 

 

 

Други песни на Трамвай №5

1981 - Мой град - м.ар.Трамвай №5, т.Димитър Керелезов - от голяма плоча "Естрадна мозайка"
1982 - Днес е моят ден - от голяма плоча "Рок маратон 1"
1982 - Кръстопът - м.т.Юри Ступел, т.Валентин и Валери Григорови - от голяма плоча "Естрадна панорама 2"
1985 - Пролет в София - м.ар.Стефан Димитров, т.Михаил Белчев, съпровожда ВИГ Вариант Б - от радиоконкурса "Пролет"
1987 - Светофар в ухото - м.ар.Асен Драгнев, т.Димитър Керелезов - от голяма плоча "Коледари"
1988 - Крокодил - м.ар.Асен Драгнев и Румен Бояджиев, т.Живко Колев - от голяма плоча "21 забавни детски песни за животните"