Мария Косара

Други песни на Мария Косара

1993 - Безпътица - м.Валентин Пензов, т.Йордан Маринков, ар.Иван Лечев
1993 - Да се хванем за ръце - м.Деян Неделчев, т.Йордан Маринков, ар.Пламен Велинов
1995 - На живот съдба горчива - м.ар.Никола Ваклинов, т.Тодор Анастасов
1998 - Безопасна любов (remix by DJ Villy) - м.ар.Пламен Велинов, т.Йордан Маринков
1998 - Розово легло (първа версия) - м.ар.Пламен Велинов, т.Йордан Маринков
1998 - Хубавена - м.ар.Пламен Велинов, т.Йордан Маринков
1998 - Случи се - със сборна формация
1999 - Сбогом завинаги - м.ар.Никола Ваклинов, т.Йордан Маринков
1999 - Три морета - м.ар.Никола Ваклинов, т.Йордан Маринков
1999 - Що мълчиме - м.ар.Никола Ваклинов, т.Йордан Маринков