Доника Венкова - Художник - 1976 - БалкантонДоника Венкова - Художник - 1976 - Балкантон

 

 

 

 

 

 

Доника Венкова - Художник - 1976 - Балкантон

01.Когато отлитат птиците - м.А.Баузе, т.Димитър Ценов, ар.Морис Аладжем
02.Както никой друг - б.т.Димитър Ценов, ар.Морис Аладжем
03.Художник - м.ар.Морис Аладжем, т.Веселин Ханчев
04.Коя бе ти - м.Александър Йосифов, т.Павел Матев, ар.Румен Бояджиев
05.Спомен за слънцето - б.т.Кръстьо Станишев, ар.Морис Аладжем
06.По-светла от звезда - м.ар.Морис Аладжем, т.Димитър Ценов
07.Зов - м.Панас, т.Димитър Точев, ар.Стефан Диомов
08.Трябва ми много време да забравя - б.т.Димитър Ценов, ар.Румен Бояджиев
09.Не, не свършва любовта - б.т.Георги Начев, ар.Румен Бояджиев
10.Приказка за щастието - м.ар.Морис Аладжем, т.Димитър Ценов
11.Гората на думите - м.ар.Морис Аладжем, т.Кръстьо Станишев
12.Звезда - м.Александър Йосифов, т.Димитър Точев, ар.Морис Аладжем

Съпровождат:
ЕО Младост при ГУСВ, диригент Морис Аладжем - 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9
ЕО, диригент Румен Бояджиев - 4
ЕО, диригент Морис Аладжем - 10, 12
ЕОКТР, диригент Вили Казасян - 11