Доника Венкова - Танго спомен - 1977 - Балкантон

 

 

 

 

 

 

Доника Венкова - Танго спомен - 1977 - Балкантон

01.Танго спомен - б.т.Богомил Гудев, ар.Морис Аладжем
02.Завръщане вкъщи - м.Теста, т.Димитър Ценов, ар.Иван Трайков

Съпровожда ФСБ
Диригент Морис Аладжем