Доника Венкова - Кръстопът - 1987 - БалкантонДоника Венкова - Кръстопът - 1987 - Балкантон

 

 

 

 

 

 

Доника Венкова - Кръстопът - 1987 - Балкантон

01.Кръстопът - м.Стефан Димитров, т.Димитър Ценов, ар.Димитър Гетов
02.Странник в нощта - м.Мария Ганева, т.Иван Тенев, ар.Димитър Гетов
03.Нашата голяма и кратка любов - м.Тодор Филков, т.Петър Анастасов, ар.Кристиян Бояджиев
04.Ако всеки сезон - м.Любомир Дамянов, т.Димитър Ценов, ар.Димитър Гетов
05.Квартално кино - м.ар.Димитър Гетов, т.Димитър Ценов
06.С пълни шепи - м.Тончо Русев, т.Блага Димитрова, ар.Константин Цеков
07.Упрек - м.ар.Димитър Пенев, т.Димитър Керелезов
08.Към теб вървях - м.ар.Кристиян Бояджиев, т.Стефан Банков
09.Нито миг покой - м.ар.Димитър Пенев, т.Иван Тенев
10.Нашата неделя - м.Морис Аладжем, т.Димитър Ценов, ар.Димитър Гетов