Доника Венкова - Да те има на белия свят - 1978 - Балкантон

 

 

 

 

 

 

Доника Венкова - Да те има на белия свят - 1978 - Балкантон

01.Да те има на белия свят - м.ар.Морис Аладжем, т.Димитър Точев, съпровожда ЕО, диригент Морис Аладжем
02.Тримата - м.ар.Морис аладжем, т.Андрей Германов, съпровожда ЕО, диригент Морис Аладжем