Грета Ганчева - Песни завинаги - 1989 - БалкантонГрета Ганчева - Песни завинаги - 1989 - Балкантон

 

 

 

 

 

 

Грета Ганчева - Песни завинаги - 1989 - Балкантон

01.Тъмната нощ - м.Н.Богословски, т.В.Агатов, ар.Панайот Славчев
02.Една победа ни е нужна - м.т.Булат Окуджава, ар.Панайот Славчев
03.Жерави - м.Я.Френкел, т.Р.Гамзатов, ар.Панайот Славчев
04.На безименната височина - м.А.Новиков, т.М.Матусовски, ар.Панайот Славчев
05.В землянката - м.К.Листов, т.Ал.Суроков, ар.Панайот Славчев
06.Бухенвалдски камбани - м.В.Мурадели, т.А.Соболев, ар.Панайот Славчев
07.Камбанка - м.Д.Тухманов, т.Б.Дубровин, ар.Христо Петков
08.Земно притегляне - м.Д.Тухманов, т.Р.Рождественски, ар.Христо Петков
09.Трева край къщите - м.В.Мигуля, т.А.Поперечни, ар.Христо Петков
10.Родина - м.Д.Тухманов, т.Р.Рождественски, ар.Христо Петков

поетичен превод Лозан Такев
Стиховете изпълнява: Явор Милушев

Има песни, които винаги са предизвиквали нашето възхищение. И те завинаги остават с нас... И днес ги пеем по фестивали и сред приятели, предават се от поколение на поколение, правят ни по-добри и по-човечни. Всяка от тях има своя история. Всяка от тях е миг от вчерашния, а и миг от утрешния ден. Едни от тях са ек от бурята, други са неутолима земна жажда в минути на вълнение, в мигове на силни преживявания, в часове на радост и скръб или просто, в минути на отдих... Много думи са изречени за любимите съветски песни, чието истинско име е безсмъртие. Раждани в годините на Гражданската война, в годините на Великата отечествена война, в първите следвоенни години незабравимите песни се прераждат. Те минават през годишнини и юбилеи и отекват в ехото на нашата обич. Защото са песни завинаги. Защото са наша съдба и преклонение. Ето така мислехме, когато дискутирахме над въпроса преводима ли е съветската песен, когато се питахме как ще прозвучат новите аранжименти на Панайот Славчев и Христо Петков, как ще отекнат между стиховете, изпълнени от Явор Милушев, как ще въздействуват, актуализирани от интерпретацията на драматичната актриса Грета Ганчева... Сега, слушайки ги отново и отново, нищо не ме възпира да призная, че това са наистина песни завинаги, че те носят вкуса на своето време, но и звучат съвсем като нови, за което благодаря на всички, които помогнаха за това. Има песни, които винаги са предизвиквали нашето възхищение. И те завинаги остават с нас... Искрена благодарност към техните първи създатели - съветските поети, композитори и изпълнители.
Лозан Такев