Георги Минчев - Сребърни ята - 1969 - БалкантонГеорги Минчев - Сребърни ята - 1969 - Балкантон

 

 

 

 

 

 

Георги Минчев - Сребърни ята - 1969 - Балкантон

01.Сребърни ята - м.Светозар Русинов, т.Милчо Спасов, съпровождат До-ре-ми-фа, Бъндераците и ЕОБРТ, диригенТ Вили Казасян
02.Закъснели срещи - м.Петър Ступел, т.Петър Караангов, съпровожда Софийски естраден оркестър, диригент Емил Георгиев
03.Заливът на утрото - м.Александър Йосифов, т.Милчо Спасов, съпровожда ЕОБРТ, диригент Вили Казасян
04.Ако не беше ти - м.Борис Карадимчев, т.Димитър Стойчев, съпровожда ЕОБРТ, диригент Вили Казасян