Ани Павлова - С песен на път - 1977 - БалкантонАни Павлова - С песен на път - 1977 - Балкантон

 

 

 

 

 

 

Ани Павлова - С песен на път - 1977 - Балкантон

01.За хората на път - м.Димитър Янев, т.Георги Богданов, ар.Сашо Младенов
02.Крилати мъже - м.ар.Любомир Денев, т.Георги Евдокиев
03.Летим по пътищата бели - м.Георги Тимев, т.Стоян Чирпанов, ар.Сашо Младенов
04.Мои релси - м.ар.Сашо Младенов, т.Елена Димитрова
05.По суша, въздух и вода - м.ар.Румен Бояджиев и Константин Цеков, т.Георги Евдокиев
06.Любовта на моряка - м.ар.Сашо Младенов, т.Стоян Етърски
07.Българин - м.Димитър Янев, т.Марко Недялков, ар.Константин Драгнев
08.Всеки ден от живота е път - м.ар.Сашо Младенов, т.Георги Евдокиев
09.Нашата мила, родна страна - м.Димитър Петков, т.Иван Генов, ар.Константин Цеков

Съпроожда Формация студио Балкантон
Диригенти:
Сашо Младенов - 1, 3, 4, 6, 8
Любомир Денев - 2
Румен Бояджиев - 5
Константин Цеков - 9